Cart 0

UPCYCLING MED ET LÅG

Skulpturelle beholdere med låg. 
Affaldsprodukter og kasserede genstande får nyt liv, når de bearbejdes og kombineres med materialer som beton, træ, metal og glas.
Bettina bruger så få ressourcer som muligt, når hun designer og fremstiller disse unikke beholdere.

Sculptural jars with lids. Waste products and discarded objects receive a new life when altered and combined with materials such as concrete, wood, metal and glass.
Bettina uses as few resources as possible when she designs and manufactures these unique jars.


Dansk da